Dato' Foong Chee Meng


Chong Siew Mun
Tan Chien Li
Liew Sue Yin
Leong Wai Lun
Khor Wei Min


Datin Lai Yoke Leng
Liang Soo Chee
Choo Kang Wei


Chuar Pei Yin
Khor Shu Han
Yap Kha Ying
Vivian Chew Li Voon
Chia Keng Teah
Foo Jia Yi
Tay Xiao Bing
Abigail Cheong

LOUIS CHIA KENG TEAH
Associate

d +603 6419 0829
f +603 6419 0823
e louis@foongpartners.com
 

Louis graduated with LL.B. (Hons) from University of Liverpool, U.K. He then completed his L.L.M (International Business Law) from King’s College London, University of London and was admitted to practise in 2018.